Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/erenaligulcom/public_html/ayar.php on line 9
Eren Ali Gül - Çarpık eğilimler Bilişim Sendikası'nın ihtiyaçlarını çarpıtmıştır

Çarpık eğilimler Bilişim Sendikası'nın ihtiyaçlarını çarpıtmıştır

Bilişim Sendikası

Bir süre önce İstanbul'da IBM içindeki çalkantılardan görünen taleplerin şekillenmesi üzerine Bilişim Sendikası kurma ihtiyacı duyan birkaç beyaz yakalının girişimi üzerine, sendika örgütlenme sürecine gidildi. Bu sendika süreci özellikle beyaz yakalıların ekonomik-demokratik talepleri üzerinden şekillenmesi beklenirken, sendikanın kast sistemi üzerinde duruldu ve sendikanın ihtiyaçlarından çok ne olması gereği üzerineydi. Sendikanın ne olacağı şüphesiz ki belliydi. Beyaz yakalı ve mavi yakalı bilişim, bilim ve iletişim işgörenlerinin birlikte hareket edebilme ve talep üretebilme mekanizmasının işleyişini örgütleyebilmesiydi. Fakat Nedim AKAY öncülüğünde gerçekleşen bu kısır hareketin göçük ve ölü bir proje olarak doğmasındaki nedenler sıralanacak olursa, devrimci güçlere olan güvensizlik, doğru analiz yapılamıyor olması, dönemin ihtiyaçları ve zorunlulukları karşısında hızlı ve akılcı projeler geliştirilemiyor olmasıydı. IBM bir örnek teşkil eden ve ülkemizdeki somut durumu incelemeye yeterli bir deneyimdir. Bu deneyimi politize edebilmek için gerekli altyapının inşasının yapılamaması durumunda ise, içerideki politik gelişim çıtasının düşük tutulması da örgütlülüğün güvensizliğini yaratmıştı. Bugün gelinen noktada, ortada bulunan taleplerin doğru yere deklare edilememesi Bilişim Sendikası kurma projesinin de dernekleşmeden öteye gidemeyen bir proje olduğunu görmemizi sağlamıştı. Önceleri vurguladığım birkaç konu üzerine yazma ihtiyacı duyduğum birkaç maddelik metni burada yineliyorum.

``Sendikal hareketler gücünü yatay ilişkilerden yani sokaktan alır, sokak olmazsa sendika olmaz.Sokak olmazsa, topluluk ve toplumlar oluşmaz sendikanın kendisini var etmesi beklenemez.Sendikanın varlığını idame ettirmesi demek, salt finansal ve bürokratik sistematiğin yolunda ve tıkırında gidiyor olması kısmen mücadele ve muhalefet yetisi ile kavruluyor olması demek değildir.Sendika temel hak ve özgürlüklerin, ekonomik-demokratik alandaki karşılığını yaratmak için var olan toplumsal-ekonomik iş birlikteliğinden oluşan üretici kurumlar-birliklerdir.Ülkemizdeki karşılığı budur.Tabii olarak Yunanistan ve Fransa'da gelişen bu isyan ve patlamaların cevabı da sokak ve sendika arasındaki ilişkidir.Yaşam ve sendikanın bütünlüğüdür. 22 yaşında bir programcıyım, altımda çalışan personeller de var.Fakat bu kağıt üzerinde böyle.Pratikte kesinlikle böyle değil, yeni işe başlayan bir amatör ile aramda hiçbir şekilde apolet farklılığı yoktur.Biz kendi bulunduğumuz alanda bu sorunları aşmış durumdayız.Kaldı ki o IT teknik destekçilerin ya da danışmanlarının mavi yakalılara yönelik kurduğu sektörel facia da yine orada çalışanların aşması gereken bir sorundur, Sistem sürekli kariyer öykülemesi yapıyor, siz yerseniz!.. Şahsen ben ve çevremdeki politik bilinci yerinde, örgütçü gençler bu tezgaha düşmüyoruz.Sorun o ki, bulunduğun alana müdahil olamıyorsan orada çözüm üretmek adına bir söylem ya da pratikte kendini karşılayamaz.Sendika kurma ihtiyacı bizim açımızdan olumlu bir gelişmedir, çünki biz kendi çeperimizdeki sorunları aşmış durumdayız.Aynı durumda diğer şirketlerde ve kamusal alanda çalışan iş sahamızda da bunun çalışmasının yapılması sonucu bir kazanım üretilir. Teori olmadan pratik olmaz, yukarıdaki söze kızdığımı belirtmek isterim.Kurguyla emek mücadelesi kurulmaz, bir muhalefet ekseni teorik zeminde kurulur, inşası yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı doğru şekillenir.Bence yine de o broşürleri okumak lazım... Deneyim ve somut delil isteyenlerin düşünsel ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacaktır... 29 Ocak 2009´´

Beyaz yakalı arkadaşların apoletli ve üstün ve ne yazıkki işsiz oldukları bir süreç içinde, kabuğu çatırdayan neo-liberalizmin yaşandığı döneme istinaden doğru adımları atmak da zorlaştırı etmenler arasındadır. Her ne kadar süreç Türkiye'de doğru örülemediyse de, doğru örülmesi için de engeller teşkil etmektedir. Salt sistem sorunları değil bu alanda çalışan ve alana dönük eğitim gören öğrenci ve topluluklarını alana dahil edebilmek de imkansızlaşmıştır. Gereğinden fazla örgütsüzlüğün fışkırdığı bu çalışma etrafında geleceğe dönük bir dönüm noktası oluşturulamayacağını vurduladığımız halde yineleyerek ilgili sendika girişiminin sonrasında dernekleşme iddiaları da yükselmiştir.

Yine ilgili tartışma sürecinde altını çizdiğim birkaç noktaya dönecek olursak;
``Bizim vurgu yapmakta olduğumuz şeyin kendisi halihazırında bir ekonomi-politiktir, yönetişim kültürüdür.Bu tartışmayı başlatırken de bu hedeflenmişti.Derneğin bir politik mecraya dönüşmesi, kazanımları yaratıyor olması mümkün değildir.Boş bir hayalden öteye gitmeyecektir.Bu denli bir macereye atılmaktansa, ayakları sağlam basan ve politik bilinci olan alternatif örgütlülüğün altı inşa edilmelidir. Eğitim-Sen, Sine-Sen, gibi sendikaları takip ediniz...Geçmişte Eğit-Der den de evrilerek gelen bir Eğitim-Sen süreci var bugün, sendikada bugün yaşanan sorunlar bitmek tükenmek bilmiyor.Gerek sistem sorunlarından gerekse içerideki kısır yönetişim tartışmalarından bu duruma geldiler. Demem o ki, örgütlü yaşam ancak pratikte gerçekleşir.Dernekleşme politik kıvamı tutmaya yetersiz bir havzadır.Yine doğrudan sendika kurulmadan önce, girişim başlatılabilir.Bu dernek hezeyanından sıyrılarak bir tartışma süreci ya da birimler şeklinde gerçekleşmelidir.Birim ve komisyonlar merkezi olarak karar almalı, bunların tümünü en başında bahsettiğim gibi herkesin kendi ilinde bir araya gelip bir rapor oluşturması gerekliliğidir.Sonuç yerine de, birim ve komisyonların kurulmasına yönelik çalışmaların örgütlenmesi için örnek adımlar atılmasıdır.Yine ilerleyen zamanlarda bu çalışmayı merkezileştirerek daha doğru kararları alabilme durumuna gelebiliriz. Sendika kurmak tabiki zor bir süreçtir, aslolan da zoru başarmaktır... 27 Ocak 2009´´

Dönemi doğru okuyabilmek için ilgili projenin benzer bir projeyle acil olarak değiştirilmesi gerektiği ortadadır. Ölü bir projenin kısır döngüde tekrarlıyor olması sonuç yerine;
» Bilişim iş görenlerinin derli toplu ekonomik-demokratik merkeziyetçi sendika anlayışının programlı halde örgütlenmesi zorunluluğu,
» Sendika girişimleri için bölge toplantıları ve bölge illerinin meclislerinin kurulması,
» Yetkin sendika ve odaların tüzüklerinden ve pratiklerinden faydalanma gereği,
» Kurulması hedeflenen komisyonların proje üretebilmesinin önünün açılması, için revize edilmesini gerektirmektedir.

Eren Ali GülBu içerik 1778 kez okundu


Müzik aletleri

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/erenaligulcom/public_html/ayar.php on line 9

Fatal error: Cannot redeclare meta() (previously declared in /home/erenaligulcom/public_html/php/meta.php:9) in /home/erenaligulcom/public_html/php/meta.php on line 28